Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΟΜΑΔΑ

Διευθύντρια

Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

 

Κύριες ερευνήτριες

Αντωνία Ζερβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Φιλίππα Χατζησταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

 

Ερευνήτριες/τές

Λυδία Αβράμη, Εξωτερική συνεργάτιδα, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Γιώργος Δικαίος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη, Ερευνήτρια ΕΕΕΠ, ΕΚΠΑ.

 

Βοηθοί ερευνήτριες/τές

Ίων Βαλλιάνος, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Nikoleta Dabanovic, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Όθων Καμινιάρης, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

 

Προηγούμενοι ερευνητές και συνεργάτες