Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βοηθοί Ερευνητές:

Σεπτέμβριος 2021 - Αύγουστος 2022: Τζώρτζης Μουτσοντέμης

Ιούλιος 2015 - Σεπτέμβριος 2018: Δανάη Κωνσταντινίδου

 

Συνεργάτες:

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021: Εριφύλη Μπενακοπούλου

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: Μαρίνα Σαουλίδου, Théophile Humann-Guilleminot