Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΞ

Βρείτε εδώ την προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ευχές

ΕΥΧΕΣ

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής και η Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία σας εύχονται καλές γιορτές!

Διαδικτυακές προσομοιώσεις 2021 (Athens COP Simulation & AEUM)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 2021 (ATHENS COP SIMULATION & AEUM)

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) με χαρά ανακοινώνουν την διοργάνωση δύο παράλληλων διαδικτυακών προσομοιώσεων, στις 17-19 Μαρτίου 2021.

Το...

Προσομοιώσεις 2021

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 2021