Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Διευθύντρια

Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

 

Κύριες ερευνήτριες

Αντωνία Ζερβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Φιλίππα Χατζησταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

 

Ερευνητές

Λυδία Αβράμη, Εξωτερική συνεργάτιδα, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

Γιώργος Δικαίος, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

 

Βοηθός ερευνητής

Όθων Καμινιάρης, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.