Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προσομοίωση της συνεδρίασης των Υπουργών Παιδείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην οποία συζητήθηκε ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Κλιματική Αλλαγή. Η προσομοίωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάιος-Νοέμβριος 2020) από το...