Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα που διαχειρίζεται ή/και φιλοξενούνται στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, καθώς και για παλαιότερα προγράμματα.

 

Τρέχοντα Προγράμματα

Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία