Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

gdikaios[at]pspa.uoa[dot]gr

SYLFF Fellow I GoogleScholar I Academia I ResearchGateLinkedin I Twitter

Ο Γιώργος Δίκαιος είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Η διδακτορική του έρευνα αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς και εστιάζει στην Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και τη σχέση της με την κλιματική διπλωματία. Η έρευνά του εντάσσεται στο πλαίσιο της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία και έχει λάβει υποτροφίες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) και το Ίδρυμα Λεβέντη.

Από το 2019 είναι Ερευνητής στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, όπου συμμετέχει σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα και διαχειρίζεται το Jean Monnet Module 'European Climate Diplomacy'. Από το 2015 έως το 2019 ήταν Βοηθός Ερευνητής στο Εργαστήριο. Παράλληλα, είναι εξωτερικός συνεργάτης της Μονάδας Έρευνας για τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜSc Political Science: International Organization, Leiden University (2019)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)

 

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκή εξωτερική δράση, Κλιματική διπλωματία, Κρατική κυριαρχία

 

Συμμετοχή σε τρέχοντα ή πρόσφατα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Εργαστηρίου

Jean Monnet Module 'Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία'

Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

Χαρτογραφώντας την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα

 

Δημοσιεύσεις (με κριτές)

Dikaios G. and Tsagkroni V. (2021) 'Failing to build a network as policy entrepreneurs: Greek politicians negotiating with the EU during the first quarter of SYRIZA in government'. Contemporary Politics, doi: https://doi.org/10.1080/13569775.2021.1964183.

Δικαίος Γ. (2018) 'Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος'. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τόμος 37, σ. 139-169.

Δικαίος Κ. και Δικαίος Γ. (2017) 'Ευρωεκλογές 2014: Ολοκληρωτική αλλαγή πολιτικού προσωπικού. Μια απόπειρα διερεύνησης των αιτιών, και πρόβλεψης τάσεων'. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τόμος ΙΖ, τεύχος 67, σ. 123-143.

 

Συμμετοχές σε συνέδρια - πρόσφατη δραστηριότητα

'Contested Competence: The European Commission's Efforts to Regulate Greenhouse Gas Emissions in Aviation' στο UACES 51st Annual Conference, 6-8 Σεπτεμβρίου 2021.

'Coal Phase-Out Policies: Leaders And Laggards In The EU' (with N. Dabanovic) στο UACES 51st Annual Conference, 6-8 Σεπτεμβρίου 2021.

'Compliance through Soft Mechanisms in International Climate Change Law and Politics' στο συνέδριο του Πανεπιστημίου του Αμβρούργου με θέμα Compliance with Soft Law, 22-23 Απριλίου 2021 (διαδικτυακά). 

'International implementation of EU climate norms: The cases of the ICAO and the IMO' στο UACES Virtual Conference, 7-11 Σεπτεμβρίου 2020 & στο 1ο Συνέδριο του UACES Research Network για τον ρόλο της Ευρώπης στις παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, Chester, Hν. Βασίλειο, 15 Ιουνίου 2020 (διαδικτυακά).

'Greek Politicians as Policy Entrepreneurs in a Two-Level Game' στο 14o Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτική Έρευνα (ECPR), 25 Αυγούστου 2020 (διαδικτυακά).

'Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό: Το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής' στο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2019.

'EU Normative Power and the IMO: Internal and External EU Climate Diplomacy' στο Συνέδριο 'ΠΟΛΙΤΕΙΑ' του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημώνων (POLITEIA Conference: An International Conference of Political Scientists), Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2019.

'Exporting EU Climate Regulation: Infulencing the EU Member-States and the IMO' στην προσυνεδριακή εκδήλωση της Ομάδας Ενδιαφέροντος για τον διεθνή ρόλο της ΕΕ (The EU as a Global Actor) στο 15ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρία Διεθνούς Δικαίου (ESIL), Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019.

''Normative Power Europe' and the IMO: Internal and External EU Climate Diplomacy' στο 2ο Συνέδριο του NORTIA Jean Monnet Network, Πόζναν, Πολωνία, 6 Ιουνίου 2019.