Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 2002 και υπάγεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βασική αποστολή του είναι να καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος ΠΕΔΔ σε θέματα που αφορούν την  ευρωπαϊκή ενοποίηση και πολιτική, να αναπτύσσει προγράμματα διδασκαλίας πάνω σε αυτά τα θέματα, να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει επιστημονικές γνώσεις με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις και να πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

Το Εργαστήριο φιλοξενεί την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία και το Jean Monnet Module 'European Climate Diplomacy'.

ΕκδηλώσειςΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/span> ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
30 ΠΕΜΠΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ