Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής διεξάγει έρευνες σχετικά με σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την πορεία και την εξέλιξη της λειτουργείας του Ευρωπαϊκού συστήματος, καθώς και των αλληλεπιδράσεων αυτού με τη διεθνή και παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Από το 2015 και έπειτα, επικεντρώνεται κυρίως στη μελέτη των εκάστοτε ζητήματων μέσω των παραδειγμάτων της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και συχνά εστιάζει στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, στη σελίδα του Εργαστηρίου δημοσιεύονται ερευνητικά και άλλα κείμενα που καταπιάνονται με ζητήματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής εν ευρεία εννοία.