Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΔΟΥΣΗ

edoussis[at]pspa.uoa[dot]gr

Detailed CV

Academia I SSRN I ResearchGate I LinkedIn

 

Η Εμμανουέλα Δούση είναι Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη διεθνή οργάνωση, το διεθνές δίκαιο, την ειρηνική επίλυση διεθνών διαφορών, το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος και τις πολιτικές και τη διπλωματία της κλιματικής αλλαγής. Έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στη Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ. Έχει υπάρξει επίσης επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας και στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Είναι η κάτοχος της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία. Είναι επίσης μέλος ακαδημαϊκών εταιριών, όπως και μέλος της Επιτροπής της Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου για τον Ρόλο του Διεθνούς Δικαίου στη Βιώσιμη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, της Εθνικής Επιτροπής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και της IUCN World Commission on Environmental Law. Έργο της έχει δημοσιευτεί σε ελληνικούς και ξένους συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Revue Générale de droit internationall public, Annuaire de droit de la mer, Year book of International Environmental Law, Southeast European and Black Sea Studies.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Διεθνές Δίκαιο, ΕΚΠΑ (1998)

D.E.A. - Diplôme d’Etudes Approfondies στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992)

D.E.A. - Diplôme d’Etudes Approfondies στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και τους Διεθνείς Οργανισμούς, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (1990)

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ (1988)

 

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεθνές δίκαιο, Διεθνείς θεσμοί, Διεθνής οργάνωση, Κλιματική διπλωματία, Περιβαλλοντικές πολιτικές, Διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Doussis E. & Espa I. (2021) 'Legal indicators as tools to assess the effectiveness of international rules related to the sustainable management of natural resources'. In Tsani S. and Overland I. (eds.), Handbook of Sustainable Politics and Economics of Natural Resources (Cheltenham: Edward Elgar), pp. 293-302.

Doussis E. (2021) 'Les zones économiques exclusives en Méditerranée: beaucoup de bruit pour rien?'. In Lafranchi M.P. et Mehdi R. (dir.), Actualités de la gouvernance internationale de la Mer Méditerranée (Paris: Pedone), pp. 43-52.

Δούση Ε. (2020) Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Κλιματικής Αλλαγής (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη).

Boisson De Chazournes L., Doussis E., Andreone G. et Zervaki A. (dir., 2020) Enjeux et perspectives: Droit international, droit de la mer, droits de l'homme - Liber amicorum en l'honneur de la professeure Haritini Dipla (Paris: Pedone).

Doussis E. (2019) 'Nuances de gris: les conditionnalités du FMI et les droits de l'homme'. In Titi C. (eds.) Droits de l'homme et droit international économique (Bruxelles: Bruylant).

Doussis E. (2018) 'The Work of the International Monetary Fund and Its Possible Relevance to Global Ocean Governance'. In Attard D.J., Fitzmaurice M. and Ntovas A.X.M. (eds.) The IMLI Treatise On Global Ocean Governance. Volume II: UN Specialized Agencies and Global Ocean Governance (Oxford: Oxford University Press).

Doussis E. (2017) 'Does international environmental law matter in sustainable development?'. Yearbook of International Environmental Law, Vol. 28, p. 1-12.

Δούση E. (2017) Κλιματική Αλλαγή (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος).

Doussis E. (2017) 'Marine Scientific Research: Taking Stock and Looking Ahead'. In Andreone G. (ed.) The future of the Law of the Sea. Bridging Gaps between national, individual and common interests (Cham: Springer).

Doussis E. (2016) 'Reconsidering the Marine Scientific Research in the Adriatic and Ionian Seas: Taking Stock and Looking Ahead'. In Caligiuri A. (ed.) Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space (Milano: Editoriale Scientifica).

Δούση E. (2014) Η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση σε Κρίση (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης).