Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής σχεδιάζει, αναλαμβάνει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα τρέχοντα και τα παλαιότερα προγράμματα.

Το Εργαστήριο είναι επιλέξιμος φορέας για την φιλοξενίας ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς που εμπίπτουν στο ερευνητικό του πεδίο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info-eeep[at]pspa.uoa[dot]gr