Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΙΩΝ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

Ο Χαράλαμπος-Ίων Βαλλιάνος-Λεβέντης είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική του έρευνα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στις διεθνείς προεκτάσεις και την βιωσιμότητα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η έρευνά του εντάσσεται στο πλαίσιο της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία. Από τον Φεβρουάριο του 2021 είναι βοηθός Ερευνητής στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ιδίου πανεπιστήμιου, όπου συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜSc) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (European Union in a Global Order), Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, 2016.

Πτυχίο Ιστορίας και Πολιτικής (BA Hons), Πανεπιστήμιο του Σασσεξ, Ηνωμένο Βασίλειο, 2015.

 

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική για το Κλίμα, Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Μετανάστευση.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Εργαστηρίου

Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

Άσκηση προσομοίωσης οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Α' και Β' Λυκείου

Παρατηρητήριο για την Κλιματική Αλλαγή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

 

Δημοσιεύσεις

Βαλλιάνος-Λεβέντης Χ.-Ι. (2019). Περιβαλλοντική Ευθύνη και Κλιματική Αλλαγή: Προς Ένα Νέο Παράδειγμα. Future Economic Lab, τεύχος 2ο, σελ. 20-29.