ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 2021

Προσομοιώσεις 2021

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής προετοιμάζει δύο προσομοιώσεις για φοιτητές που θα λάβουν χώρα τον Μάρτιο του 2021.

Η μία θα αφορά τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, γνωστή με τα αρχικά COP, της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Jean Monnet Module 'European Climate Diplomacy'. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να εκπροσωπήσουν κράτη απ' όλο τον κόσμο και να διαπραγματευτούν μια πιο φιλική προς το κλίμα στρατηγική.

Η άλλη θα αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εστιάσει στην πράσινη ανάκαμψη, τη δίκαιη μετάβαση και στο διεθνή ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η προσομοίωση αυτή διοργανώνεται σε συνεργασία με το Europe Direct ELIAMEP.

Bonus fact: Εκπρόσωποι της προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσομοίωση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών.

Και οι δύο προσομοιώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία.

Οι αιτήσεις θα ανοίξουν σύντομα!

 

Εικόνα