ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΕΔΔ

Παράδοση προτάσεων πράσινης πολιτικής στον Δήμαρχο Αθηναίων από φοιτητές του Τμ. ΠΕΔΔ

Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ παρέδωσε στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα το Πράσινο Σύμφωνο για την Αθήνα με προτάσεις πολιτικής για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της καθώς και οριζόντια ζητήματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Το κείμενο επεξεργάστηκαν 60 φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετείχαν στη Συνέλευση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος ARSINOE - Κλιματικά Ανθεκτικές Περιοχές μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών (Horizon 2020). Οι φοιτητές και φοιτήτριες εργάστηκαν σε ομάδες, κατέγραψαν τις υφιστάμενες δράσεις και διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την κυκλική οικονομία, τις μεταφορές, τις υποδομές, τις ευάλωτες ομάδες κ.ά. Την ομάδα των φοιτητών συνόδευσε η Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, ο Δρ Οθων Καμινιάρης και ο υποψήφιος διδάκτωρ Ίων Βαλλιάνος.