ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ LOBBYING & ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακό μάθημα: Πολιτικό lobbying & υψηλή τεχνολογία

Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής στο *δωρεάν* ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet Module Λόμπινγκ Πολιτών και Aλλαγή Πολιτικής στην Ευρώπη 2024.

Για δεύτερη χρονιά, αποπειράται η επιστημονική χαρτογράφηση του πολιτικού lobbying σε νέα θεματική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δια ζώσης παρακολούθηση σεμιναριακού μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου «Πολιτικό Λόμπινγκ και Υψηλή Τεχνολογία» για το εαρινό εξάμηνο 2024 (παρέχονται ECTS). Το μάθημα προτείνει την κατανόηση και ερμηνεία της εν λόγω γνωστικής περιοχής συνδυάζοντας τα πεδία: (α) ευρωπαϊκή πολιτική επιστήμη και θεωρία του κράτους, (β) πολιτική οικονομία και ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και (γ) πολιτική κοινωνιολογία και κοινωνική δράση. Επιπλέον στόχος του φετινού μαθήματος είναι η ανάλυση φαινομένων όπως: οι Big Tech ως πολιτικοί δρώντες και το tech κεφάλαιο ως εργαλείο πολιτικής στην ΕΕ, η σύγχρονη διεθνής πολιτική οικονομία με έμφαση στους Tech Giants και τον ρόλο τους μέσα στην διεθνή οικονομία, η τεχνολογία ως anti-lobbying στην υπηρεσία των κινημάτων, των κομμάτων, των συνδικάτων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στις δράσεις του προγράμματος επίσης προβλέπονται:

Συμμετοχή σε ειδικά μεθοδολογικά και ερευνητικά workshops

Συμμετοχή σε επιστημονικό - διαβουλευτικό σεμινάριο

Ποιοι/ες μπορούν να δηλώσουν: απόφοιτοι τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ), μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες ή ερευνητές/τριες, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο europeancitizenlobbying@gmail.com

Ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο, ενώ εντός του μηνύματος θα πρέπει να επισυνάπτεται σε μορφή PDF το πιο πρόσφατο αποδεικτικό (πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος) καθώς και ένα βιογραφικό. Σε περίπτωση που κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα δεν θα συγκαταλέγεται στις αιτήσεις.

Δήλωση αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 29/02/2024. Έναρξη μαθημάτων στις 08/03/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, ερευνητικό υλικό και φωτογραφίες/βίντεο από τις περσινές δράσεις επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος: https://lobbyingeu.kopenaccess.gr/