ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

INTERNATIONAL CONFERENCE “ONE WORLD, MANY CRISES: POLITICS, LAW, AND BEYOND”

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της ερευνητική δράση του διεθνούς οργανισμού COST με τίτλο “Global Atrocity Justice Constellations” (CA18228), διοργανώνουν συνέδριο με τίτλο “One World, Many Crises: Politics, Law, and Beyond”, στις 7 & 8 Μαρτίου 2024, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη φόρμα υποβολής περιλήψεων, πατήστε εδώ.