ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7TH THESSALONIKI SUMMER COURSES ON “CLIMATE CHANGE AND INTERNATIONAL LAW”

7th Thessaloniki Summer Courses on “Climate Change and International Law”

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα διοργανώνει θερινό σχολείο στη Θεσσαλονίκη από τις 28 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2022 με θέμα "Κλιματική Αλλαγή και Διεθνές Δίκαιο". 

Υπεύθυνη για το φετινό ακαδημαϊκό πρόγραμμα του θερινού σχολείου είναι η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση. Η ομάδα των διδασκόντων του θερινού σχολείου αποτελείται από ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους, οι οποίοι θα καλύψουν διαφορετικές πτυχές της σχέσης μεταξύ διεθνούς δικαίου και των προκλήσεων που θέτει σε αυτό η κλιματική αλλαγή.

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι οι εξής:

Early-bird: 31 Μαρτίου 2022 - Καταληκτική ημ/νία: 31 Μαΐου 2022

Όλες τις πληροφορίες για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τους ομιλητές και τις αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε εδώ.