ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2021: Η ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ; ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ

2021: Η έναρξη μιας δεκαετίας νέων κρίσεων; Ενέργεια και Κλίμα

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση και ο Ερευνητής του Εργαστηρίου, Γιώργος Δικαίος, συμμετέχουν, μαζί με την Επ. Καθηγήτρια Στέλλα Τσάνη σε webinar, που διοργανώνει η SAFIA στις 2 Δεκεμβρίου 2021 (18.00-20.30), για τη θέση στην ατζέντα πολιτικής ζητημάτων σχετικών με την ενέργεια και το κλίμα.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.