ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2022

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, διοργανώνει ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 & 14 Απριλίου 2022 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.  

Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module “European Climate Diplomacy”, που απολαμβάνει την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 3 διαλέξεις συνολικής διάρκειας 10 ωρών, που θα καλύψουν τις εξής θεματικές ενότητες: Ορισμός της κλιματικής αλλαγής, Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, Το κόστος της αδράνειας, Διαμόρφωση και εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον, Θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας, Ευρωπαϊκή κλιματική διπλωματία, Κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, Στόχοι, Επιδόσεις, Αποτελεσματικότητα, Αδυναμίες Εφαρμογής, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Ανισότητες, Περιβαλλοντική Φορολογία, Ενεργειακή Φτώχεια.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Ώρα

Ημέρα

Διάλεξη

16.00-19.20

Τρίτη, 13/4/2022

Διαμόρφωση και εξέλιξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής

16.00-19.20

Τετάρτη, 14/4/2022

Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής: διεθνείς δράσεις για την αντιμετώπισή της και ο ρόλος της ΕΕ

16.00-19.20

Πέμπτη, 15/4/2022

Η πολιτική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή: Επιδόσεις, Αποτελεσματικότητα, Προκλήσεις για το Μέλλον