ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, διοργανώνει ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module “European Climate Diplomacy”, που απολαμβάνει την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Τα σεμινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και καλύπτουν ευρεία γκάμα θεματικών σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος της ΕΕ, τις πολιτικές της για την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα διαχείρισης της κλιματικής κρίσης.

Τα σεμινάρια έχουν ως κύριους στόχους:

  • Τη διάδοση της ακαδημαϊκής έρευνας στην ευρύτερη κοινωνία
  • Τη διάδοση γνώσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο της ΕΕ στην αντιμετώπισή της στους νέους και στις νέες που στα επόμενα χρόνια θα αποτελούν ενεργά μέλη της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο info-eeep[at]pspa.uoa[dot]gr.