Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΗΣ

O Τζώρτζης Μουτσοντέμης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα “Διεθνείς Διαπραγματεύσεις” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα αφορούν στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, στους διεθνείς οργανισμούς και σε ζητήματα ανθρώπινης ασφάλειας καθώς και στην ψηφιακή μετάβαση και διακυβέρνηση. Από τον Σεπτέμβριο 2021 είναι βοηθός ερευνητής στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, όπου συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Από το 2018 έως το 2021 ήταν Εκπαιδευόμενος στο Εργαστήριο. Παράλληλα, από τον Ιούλιο 2021 εργάζεται ως σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ από τον Μάρτιο 2021 συνεργάζεται με Διεθνείς Οργανισμούς και άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και την απλούστευση διαδικασιών, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την επιτάχυνση και ψηφιοποίηση της απονομής Δικαιοσύνης.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021-2023)

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020)

 

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διεθνείς οργανισμοί και διαπραγματεύσεις, Ευρωπαϊκή εξωτερική δράση, Κλιματική διπλωματία, ψηφιακή μετάβαση και διακυβέρνηση

 

Συμμετοχή σε τρέχοντα ή πρόσφατα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Εργαστηρίου

Jean Monnet Module 'Ευρωπαϊκή Κλιματική Διπλωματία'

Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

Χαρτογραφώντας την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα