2020

Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση: Παλαιές και Νέες Προκλήσεις

Στον συλλογικό τόμο Ένας Αιώνας Διεθνών Σχέσεων 1919-2019, που επιμελήθηκαν οι Α. Γκόφας, Γ. Ευαγγελόπουλος, Μ. Κοππά, συμμετείχε η Εμμ. Δούση με το κεφάλαιο 'Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση: Παλαιές και Νέες Προκλήσεις'.

Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Κλιματικής Αλλαγής

Το κεντρικό θέμα του βιβλίου της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αν. Καθηγήτριας Εμμανουέλας ΔούσηΔιεθνές Δίκαιο και Διπλωματία της Κλιματικής Αλλαγής είναι η κριτική ανάγνωση του διεθνούς συστήματος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αλληλεπίδρασής του με άλλες ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου. Μέσα από το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής αναζητεί τον ρόλο του διεθνούς δικαίου στη διαχείριση της παγκόσμιας απειλής και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται και εξελίσσονται οι διεθνείς ρυθμίσεις μέσα από τη διεθνή διπλωματία.

Vers un pacte mondial pour l’environnement: réflexionssur l’efficacité du droit international de l’environnement

Ο συλλογικός τόμος με τίτλο 'Προκλήσεις και Προοπτικές: Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Θάλασσας, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Συλλογικός τόμος προς τιμήν της Καθηγήτριας Χαριτίνης Δίπλας' δημοσιεύτηκε από τις Editions Pedone, υπό την επιμέλεια των Laurence Boisson De Chazournes, Εμμανουέλας Δούση, Gemma Andreone και Αντωνίας Ζερβάκη. Περιλαμβάνει συνολικά 33 κεφάλαια στα γαλλικά και στα αγγλικά. Η Εμμ. Δούση υπογράφει το κεφάλαιο 'Vers un pacte mondial pour l’environnement: réflexionssur l’efficacité du droit international de l’environnement'.

International Law and International Relations’ "Dual Agenda": Ιs it Still Working?

Ο συλλογικός τόμος με τίτλο 'Προκλήσεις και Προοπτικές: Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της Θάλασσας, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Συλλογικός τόμος προς τιμήν της Καθηγήτριας Χαριτίνης Δίπλας' δημοσιεύτηκε από τις Editions Pedone, υπό την επιμέλεια των Laurence Boisson De Chazournes, Εμμανουέλας Δούση, Gemma Andreone και Αντωνίας Ζερβάκη. Περιλαμβάνει συνολικά 33 κεφάλαια στα γαλλικά και στα αγγλικά. Η Α. Ζερβάκη υπογράφει το κεφάλαιο 'International Law and International Relations’ "Dual Agenda": Ιs it Still Working?'.

The Tangible Aspects of 'Normative Power Europe': Exporting EU Climate Regulation to the IMO

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) δεν είναι σε βάθος μελετημένες από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, με μόνο ορισμένα κείμενα να επιχειρούν να εξετάσουν πτυχές της διάδρασής τους. Πιθανός λόγος γι' αυτό είναι ότι η ΕΕ δεν είναι πλήρες μέλος του ΔΝΟ αλλά ότι έχει μόνο καθεστώς παρατηρητή. Στο κείμενο εργασίας, ο Γιώργος Δικαίος εξετάζει την αλληλεπίδραση των δύο οργανισμών σε σχέση με την υιοθέτηση της Αρχικής Στρατηγικής για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τα Πλοία.

Χαρτογραφώντας την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα: Στόχος 7 - Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Το πρώτο policy paper, παραδοτέο του ερευνητικού προγράμματος Χαρτογραφώντας την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, υπογράφει ο Όθων Καμινιάρης και δημοσιεύτηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Εξετάζει την εφαρμογή του Στόχου 7 για τη φθηνή και καθαρή ενέργεια, εστιάζοντας στη συγκριτική μελέτη των προβλεπόμενων δράσεων και των ενεργειών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

La compétence externe de l’UE dans le domaine de l’environnement: Enjeux et perspectives

Στο κείμενο εργασίας αυτό, η Καθ. Εμμανουέλα Δούση καταπιάνεται με το ζήτημα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχολείται με ζητήματα κλιματικής αλλαγής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.