Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τα ολοκληρωμένα ερευνητικά πρόγραμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ή με τη συμβολή του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής.

 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις ολοκληρωμένες ερευνητικές δραστηριότητες από το 2015 και έπειτα, καθώς και την ενότητα 'Προγράμματα 2003-2014' που περιλαμβάνει τα προγράμματα που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.