ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΕΕΠ, ΚΑΘ. ΕΜΜ. ΔΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Μπορείτε να βρείτε εδώ το άρθρο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της Δ/ντριας του Εργαστηρίου, Καθ. Εμμ. Δούση για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και τον εθνικό κλιματικό νόμο.