ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1η Συνέλευση Νέων για την Κλιματική Αλλαγή: Διαμορφώνοντας μία Πράσινη Συμφωνία για την Αθήνα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 1ης Συνέλευσης Νέων για την Κλιματική Αλλαγή με τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 5 και 6 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο του έργου «Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών» (Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) – ARSINOE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Horizon 2020).

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η εξοικείωση των νέων σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η διαμόρφωση ενός Πράσινου Συμφώνου για την Αθήνα (Local Green Deal), στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  23 Μαρτίου 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα