Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.07.2018

To Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στα 300 καλύτερα του κόσμου

Σύμφωνα με το Academic Ranking of World Universities

Ανάμεσα στα 300 καλύτερα τμήματα του κόσμου βρίσκεται το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σύμφωνα με την κατάταξη του Academic Ranking of World Universities για το 2018, στον τομέα Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στο πεδίο αξιολόγησης των Πολιτικών Επιστημών.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η συνολική επίδοση του ΕΚΠΑ για το έτος 2018 παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες αξιολογήσεις από τον ίδιο φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings-2017/political-sciences.html