Αρχική σελίδα » Jean Monnet Module 2015-2018 » Σεμινάρια μεθοδολογίας Υπ. Διδακτόρων "Athens PhD Seminars" » Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υπ. Διδακτόρων 2015

 

Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υπ. Διδακτόρων

Athens PhD Seminars 2015

4-14/12/2015

 

Το Eργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) διοργάνωσε για πρώτη χρονιά τα σεμινάρια μεθοδολογίας για υποψήφιους διδάκτορες “Athens PhD Seminars 2015”, που πραγματοποιήθηκαν 4-17 Δεκεμβρίου 2015. Τα σεμινάρια μεθοδολογίας αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module 2015-2018 “Moving the EU forward”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με ειδίκευση στους τομείς των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και της πολιτικής επιστήμης.

Συνολικά 13 υποψήφιοι διδάκτορες από Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Ελλάδας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 5 διαλέξεις, συνολικής διάρκειας 20 ωρών που κάλυψαν τις εξής θεματικές ενότητες: διαμόρφωση ερευνητικής πρότασης, μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, μεικτές μέθοδοι και ποιοτική συγκριτική ανάλυση.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από τους Επίκουρο Καθηγητή Νίκο Κουτσιαρά, Λέκτορα Γ. Τσίρμπα και Δρ. Κυριάκο Φιλίνη. Στόχος των σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν τις ερευνητικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, παρέχοντας θεωρητική και πρακτική γνώση σε μεθοδολογικά ζητήματα και εργαλεία ανάλυσης, απαραίτητα για την εκπόνηση της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες έλαβαν διάγραμμα των διαλέξεων, σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Το συνοπτικό πρόγραμμα, τα βιογραφικά των διδασκόντων, τα διαγράμματα των διαλέξεων και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμα εδώ

 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα αξιολόγησης που είναι διαθέσιμη εδώ

Όπως προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης, τα σεμινάρια ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις προσδοκίες των συμμετεχόντων και τις ερευνητικές τους ικανότητες, ενώ η οργάνωσή τους κρίθηκε άκρως ικανοποιητική.