Αρχική σελίδα » Jean Monnet Module 2015-2018 » Σεμινάρια μεθοδολογίας Υπ. Διδακτόρων "Athens PhD Seminars"

Σεμινάρια Μεθοδολογίας Υπ. Διδακτόρων

Athens PhD Seminars

Τα Σεμινάρια μεθοδολογίας Υποψηφίων Διδακτόρων "Athens PhD seminars" λάμβαναν χώρα τον Δεκέμβριο ή Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους στις εγκαταστάσεις του Τμήματος (οδός Αιόλου 42-44). Συνολικά, 63 υποψήφιοι διδάκτορες από ελληνικά πανεπιστήμια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 5 διαλέξεις (4 ώρες έκαστη), οι οποίες εστίαζαν στα ακόλουθα μεθοδολογικά και ερευνητικά ζητήματα: σχεδιασμός έρευνας, ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι, ποιοτική συγκριτική ανάλυση (QCA), καθώς και μεικτές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες. Οι σημειώσεις των σεμιναρίων (Phd Seminars' Notes), οι οποίες διανέμονταν σε όλους τους συμμετέχοντες ένα μήνα πριν την έναρξη των σεμιναρίων, περιελάμβαναν διάγραμμα των διαλέξεων, υλικό ανάγνωσης, καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου, οι διδάσκοντες παρείχαν τις παρουσιάσεις τους στους συμμετέχοντες. Η δομή των μαθημάτων ενθάρρυνε την εποικοδομητική συζήτηση και παρείχε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να λάβουν συμβουλές και σχόλια από τους διδάσκοντες, σχετικά με τη μεθοδολογία της διδακτορικής τους έρευνας.

 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Δεκέμβριος 2015

Δεκέμβριος 2016

Φεβρουάριος 2018