Αρχική σελίδα » Jean Monnet Module 2015-2018 » Προσομοίωση ευρωπαϊκών οργάνων "Athens EU Model"


Προσομοίωση ευρωπαϊκών οργάνων

Athens EU Model 2017

 

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28-31 Μαρτίου 2017

Διάρκεια: 4 ημέρες

Τόπος: Αιόλου, 42-44, Αθήνα (Μοναστηράκι)

Κόστος συμμετοχής: 45 € /άτομο

Συμμετέχοντες: 58 τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση προσομοίωσης  οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Athens EU Model 2017", η οποία θα πραγματοποιηθεί 28-31 Μαρτίου 2017, στο κτήριο του Τμήματος, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αιόλου 42-44, Μοναστηράκι. Το "Athens EU Model" είναι μια από τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος Jean Monnet Module 2015-2018 "Moving the EU forward", που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το "Athens EU Model"  είναι μια τετραήμερη προσομοίωση δύο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου των Υπουργών. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν τον ρόλο Επιτρόπων ή  Υπουργών του Συμβουλίου της ΕΕ, και θα προωθήσουν τις θέσεις τους μέσα από την διαπραγμάτευση σχετικά με ένα ζήτημα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

58 νέοι από κράτη-μέλη της ΕΕ με διαφορετικό πολιτισμικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην προσομοίωση. Ο κυριότερος εκπαιδευτικός στόχος του "Athens EU Model" είναι η αφύπνιση και η ενεργοποίηση των νέων σε σύγχρονα ζητήματα πολιτικής της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε συγκεκριμένες διαστάσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής και των πολιτικών που ακολουθούνται, ενώ θα αποκτήσουν μια βιωματική εμπειρία της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, η προσομοίωση αποσκοπεί στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών και διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, στην ενθάρρυνση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας.

Προπαρασκευαστικές διαλέξεις και σχετικό υλικό

Η προετοιμασία των συμμετεχόντων κρίνεται απαραίτητη για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επίδοση και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και οι ευρύτεροι στόχοι της προσομοίωσης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τους οδηγούς μελέτης (study guides) και σχετικό υλικό αμέσως μετά την επιλογή τους και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 3 προπαρασκευαστικές διαλέξεις, συνολικής διάρκειας 9 ωρών, σχετικά με τις θεσμικές διαδικασίες, τεχνικές διαπραγμάτευσης και το θέμα προς συζήτηση που θα αφορά τις προοπτικές μετά το Brexit.

Athens EU Model Guidelines

Τα Athens EU Model Guidelines είναι διαθέσιμα εδώ.

Αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή μέχρι 27 Ιανουαρίου 2017, αποστέλλοντας στη διεύθυνση info-eeep[at]pspa.uoa[dot]gr συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής.

Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν με e-mail την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.