Αρχική σελίδα » Jean Monnet Module 2015-2018

 

Πρόγραμμα Jean Monnet  

“Moving the EU forward” 2015-2018


Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει με ιδιαίτερα χαρά την έναρξη του προγράμματος Jean Monnet “Moving the EU forward”.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία χρόνια και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +. Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, που φιλοδοξεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες για διεπιστημονικά ζητήματα σχετικά με την οικονομική κρίση της ΕΕ. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: η προώθηση, ενίσχυση και εμπέδωση των γνώσεων και της έρευνας σε όλα τα σύγχρονα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, μέσω της χρήσης καινοτόμων και διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας (συζητήσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις, ανταλλαγή σχολίων και παρατηρήσεων), οι οποίες ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων. Η διεπιστημονική προσέγγιση διέπει όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση σχετικά με το παρόν και μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Athens Summer School
  • Athens PhD Seminars
  • Athens EU Model

Στις παραπάνω εκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές από την Ελλάδα, κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά και χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίοι διακρίνονται για το επίπεδο κατάρτισής τους και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη γνώση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές κατά την περίοδο της οικονομικής  κρίσης και τις προοπτικές της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το πρόγραμμα Jean Monnet “Moving the EU forward” δεν συνιστά μόνο ένα πρόγραμμα διδασκαλίας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία εποικοδομητικού διαλόγου για τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών, των ακαδημαϊκών και των άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

Λάβετε μέρος στις δράσεις μας και ελάτε να πάμε την ΕΕ μπροστά!