Αρχική σελίδα » Η ομάδα » Ερευνητική ομάδα

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δρ. Λυδία Αβράμη, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Αντωνία Ζερβάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Δημήτριος Κατσίκας, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Δρ. Έλενα Λαζάρου, Πολιτική Αναλύτρια Διατλαντικών Σχέσεων στην Ερευνητική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευριδίκη Τσέλιου, MSc Ευρωπαϊκή Πολιτική, Universite Libre de Bruxelles-ULB, Brussels

Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ και ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ

 

Βοηθοί ερευνητές

Γιώργος Δικαίος, Υπ. Δρ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Όθων Καμινιάρης, ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Δανάη Κωνσταντινίδου, ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Γεωργία Λάσκου, Υπ. Δρ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ