Αρχική σελίδα » Η ομάδα » Εκπαιδευόμενοι

Ιωάννα Δαλαμαρίνη, Φοιτήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Γιώργιος ΚαούναςΦοιτητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Ιωάννα Λάλια, Φοιτήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Νούλας, Απόφοιτος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ