Αρχική σελίδα » Η ομάδα » Εκπαιδευόμενοι

Ιωάννα Δαλαμαρίνη, Φοιτήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Νούλας, Απόφοιτος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ