Αρχική σελίδα » Έρευνα » Τομείς Έρευνας

Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο και Πολιτική

Ευρωπαϊκή ενοποίηση, θεσμικό πλαίσιο, κανονιστικές πράξεις, συνθήκες της ΕΕ, το μέλλον της Ευρώπης, εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και  διακυβέρνηση

Οικονομική διακυβέρνηση και πολιτική, οικονομική κρίση, χρηματοδοτική βοήθεια, οικονομικές προβλέψεις, Ελλάδα.

Ενέργεια και Περιβάλλον

Ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, κλιματική αλλαγή, εσωτερική και εξωτερική περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, θαλάσσια πολιτική και διακυβέρνηση, στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Η Ευρώπη και η γείτονές της, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος, συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνή fora, διεύρυνση, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρώπινα δικαιώματα.