Αρχική σελίδα » Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του. Η έρευνα επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και πολιτική
  • Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική και διακυβέρνηση
  • Ενέργεια και περιβάλλον
  • Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης