Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Παλαιότερες Δημοσιεύσεις

Κείμενα Εργασίας - Working Papers

Λυκούδης Β. (2011) Ενταξιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή συμπεριφοράς;, ΕΕΕΠ Κείμενα Πολιτικής Β01/2011

Vallianatou A. (2010) The Reforms of the Lisbon Treaty on the Rotating EU Presidency: Breaking the powers of small member-states in CFSP Affairs?, IEIP Working Paper B01/2010

Δούκας Γ.Ε. (2008) Η παγκόσμια διατροφική κρίση και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β01/2008

Μαραβέγιας Ν. (2008) Σε αναζήτηση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ύπαιθρο, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Α01/2008

Παπούλιας Ε. (2007) Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο της εθνικής πολιτικής μουσείων. Περιπτωσιολογική μελέτη Αρκαδίας., ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β01/2007

Ananiadis B. (2007) From Lisbon to Lisbon: Narratives of Social Europe, IEIP Working Paper A02/2007

Diamantopoulos C. (2007) Thoughts on logical positivism, simon's decision theory and the aristotelian teleology, IEIP Working Paper A01/2007

Διαμαντίκος Κ. (2006) Θεωρία και μέθοδοι αξιολόγησης κοινωνικό – οικονομικών παρεμβάσεων., ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β05/2006

Ματσούκα Κ. (2006) Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Προβλήματα, Προοπτικές, Προκλήσεις., ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β04/2006

Μπουρίκος Δ. (2006) Ζητήματα κοινωνικοασφαλιστικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, Επισημάνσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία., ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β03/2006

Petrelli M. & Vallianatou A. (2006) The medium-small and big member states: willing enough to draw common positions during the European Convention and IGC debate on CFSP and ESDP?, IEIP Working Paper B02/2006

Kotsiaros A. (2006) The change of the Greek foreign policy strategy towards Turkey: the Greek official political discourse, IEIP Working Paper B01/2006

Λάβδας Κ. & Χρυσοχόου Δ. (2006) Νέες κατευθύνσεις στη μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτείας, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Α02/2006

Διαμαντόπουλος Χ. (2006) Διοικητικές αντιλήψεις και Διοικητικά συστήματα: Αγγλοαμερικάνικη και ευρωηπειρωτική παράδοση, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Α01/2006

Triantidis A. (2005) Interests, Ideas and Norms: The Strategy of 'Symbiosis' in the European Neighbourhood Policy, IEIP Working Paper B03/2005

Choros P. (2005) Political Conditionality in the European Neighbourhood Policy: The Case of the Southern Mediterranean, IEIP Working Paper B02/2005

Vallianatou A. (2005) The Iraq crisis: did the fourth EU-Greek Presidency follow a problem solving approach?, IEIP Working Paper B01/2005

Kazakos P. (2005) Scenarios for the future of Europe, IEIP Working Paper A01/2005

Διαμαντίκος Κ. & Λαμπρίδης Π. (2004) Η Αναζήτηση της Ειρήνης στο Αιγαίο: Μια Συνολική Αποτίμηση της Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β08/2004

Μανούζας Ζ. (2004) Μείωση των ωρών εργασίας: Είναι αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση της απασχόλησης;, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β07/2004

Σοφού Σ. (2004) Η Αναπτυξιακή Βοήθεια ως μέσο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β06/2004

Τριαντίδης Α. (2004) Οικονομικές προεκτάσεις της περιφερειακής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Β05/2004

Triantafyllou M. (2004) Forecasting conflicts with the use of event data: The Greek-Turkish case of Imia, IEIP Working Paper B04/2004

Frangakis N., Papayannidis A.D., Demiri E. & Vlioras E. (2004) FORNET CFSP Annual Report 2004 Greece, IEIP Working Paper B03/2004

Demiri E. & Vlioras E. (2004) The Greek contribution to CFSP and Civilian Crisis Management, IEIP Working Paper B02/2004

Andreou G. (2004) Regional Policy in Greece. Sectoral Case Study. The Operational Programme “Competitiveness”, IEIP Working Paper B01/2004

Καζάκος Π. (2004) Ανταγωνιστικότητα, Ανάπτυξη και Απασχόληση. Εθνικές δυνατότητες και προτεραιότητες, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας A03/2004

Τζιφάκης Ν. & Φακιόλας Ε.Τ. (2004) Οι επιχειρήσεις ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας A02/2004

Koutsiaras N. & Andreou G. (2004) Small can be beautiful: The EU budget - and the financial perspectives for 2007-2013, IEIP Working Paper A01/2004

Policy Briefs

Zikos A. & Papanikolaou K. (2013) A Brief Profile of Croatia, In Light of its Accession to the E.U. in July, IEIP Policy Brief 1/2013

Research Project Publications

(2012) “Lisbon Watch” Annual Report, IEIP Lisboan Project Deliverable, Issue 2, May 2012

(2011) “Lisbon Watch” Annual Report, IEIP Lisboan Project Deliverable, Issue 1, June 2011

Κείμενα Εργασίας Ερευνητικής Ομάδας Τουρκίας - Working Papers Research Unit Turkey

Τσαπακίδης Χ. (2007) Οι Ρωσοτουρκικές Σχέσεις στη Μεταψυχροπολεμική Εποχή: Επαναπροσδιορισμός και Νέες Τάσεις, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας RUT-WP 04/2007

Kotsiaros A. (2007) Turkish National Elections 2007: Choosing between democracy and authoritarianism, IEIP Working Paper RUT-WP 03/2007

Κοτσιάρος Α. (2007) Η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και η Τουρκία: Διαπραγμάτευση ενάντια στη θέληση των ευρωπαίων πολιτών;, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας RUT-WP 02/2007

Τριαντόπουλος Χ. (2007) Τουρκική Οικονομία: Το τρένο του 2006 θα εκτροχιαστεί το 2007;, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας RUT-WP 01/2007

Ενημερωτικά Δελτία Ερευνητικής Ομάδας Τουρκίας

(2008) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Αύγουστος 2008, Τεύχος 8/2008

(2008) Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκικής Πολιτικής, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Φεβρουάριος 2008, Τεύχος 2/2008

(2008) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Ιανουάριος 2008, Τεύχος 7/2008

(2007) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Οκτώβριος 2007, Τεύχος 6/2007

(2007) Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκικής Πολιτικής, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Σεπτέμβριος 2007, Τεύχος 1/2007

(2007) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Ιούλιος 2007, Τεύχος 5/2007

(2007) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007, Τεύχος 04/2007

(2007) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Ενημερωτικά Δελτία Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2007, Τεύχος 03/2007

(2006) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Οκτώβριος-Νοέμβριος 2006, Τεύχος 02/2006

(2006) Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, ΕΕΕΠ Κείμενα Εργασίας Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, Τεύχος 01/2006