Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Κείμενα Πολιτικής

Πρόκειται για συνοπτικά κείμενα (έκτασης έως 1500 λέξεις) που αναλύουν πολιτικά και οικονομικά ζητήματα και αντικατοπτρίζουν την οπτική του συγγραφέα. Εκτός από πρωτότυπα κείμενα που συγγράφονται από συνεργάτες του Εργαστηρίου, παρακολουθείται η εγχώρια και διεθνής αρθρογραφία και φιλοξενούνται κείμενα που αφορούν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Για τις οδηγίες υποβολής κειμένων πατήστε εδώ