Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Ερευνητικά Kείμενα

Πρόκειται για επιστημονικές αναλύσεις που, μεταξύ άλλων, προκύπτουν από ερευνητικές μελέτες συνεργατών του Εργαστηρίου, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Για τις οδηγίες υποβολής κειμένων πατήστε εδώ

Δικαίος Γ. (2016) Οι Επιτροπές Συμμόρφωσης και η Συμβολή τους στην Εφαρμογή των Διεθνών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 1/2016

Κτενάς Χ. Γ. (2016) Κίνα και κλιματική αλλαγή: η αναπνοή του Δράκου, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 2/2016

Αντωνόπουλος Ε. (2016) Ασφάλεια υπεράκτιων εξορύξεων: Από το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικό ως την Οδηγία 2013/30/ΕΕ. Η οικονομική διάσταση της ενσωμάτωσης, ΕΕΕΠ, Ερευνητικά Κείμενα 3/2016 (διαθέσιμο στα αγγλικά)

Ηλιοπούλου Α. (2016) Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική στον δρόμο προς την εξουσία: Συγκρίνοντας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 4/2016

Κωνσταντινίδου Δ. (2017) Η Ευρωπαϊκή κλιματική διακυβέρνηση πριν και μετά την Συμφωνία των Παρισίων, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 5/2017

Αρετάκη Μ. (2017) Το δίλημμα της δημοκρατίας: Η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων με οδηγό τη νομολογία του ΕΔΔΑ, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 6/2017

Καμινιάρης-Κοντόσταυλος Ο. Α. (2018) Συνεργασία στα πλαίσια του Αρκτικού Συμβουλίου: Περιβαλλοντική Προστασία, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 7/2018

Δημητριάδη Α. (2018) Σύγχρονες πτυχές της πολιτιστικής διπλωματίας: η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕΕΠ Ερευνητικά Κείμενα 8/2018 (διαθέσιμο στα αγγλικά)