Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Εκθέσεις

Παρακολουθούνται και φιλοξενούνται σημαντικές εκθέσεις ευρωπαϊκών οργάνων και διεθνών οργανισμών που αφορούν τους ερευνητικούς τομείς του Εργαστηρίου. Τα πρωτότυπα κείμενα συνοδεύονται από τη συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σημείων που πραγματεύονται οι εκθέσεις αυτές.

 

Kumari Rigaud, Kanta, Alex de Sherbinin, Bryan Jones, Jonas Bergmann, Viviane Clement, Kayly Ober, Jacob Schewe, Susana Adamo, Brent McCusker, Silke Heuser, and Amelia Midgley. 2018. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. Washington, DC: The World Bank.
Σύνοψη