Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Εκθέσεις

Παρακολουθούνται και φιλοξενούνται σημαντικές εκθέσεις ευρωπαϊκών οργάνων και διεθνών οργανισμών που αφορούν τους ερευνητικούς τομείς του Εργαστηρίου. Τα πρωτότυπα κείμενα συνοδεύονται από τη συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σημείων που πραγματεύονται οι εκθέσεις αυτές.