Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Βιβλιοπαρουσιάσεις

Πρόκειται για σύντομα κείμενα (έκτασης έως 1500 λέξεις) που παρουσιάζουν το περιεχόμενο και την ουσία ενός (ή περισσοτέρων) βιβλίου. Η θεματολογία των βιβλίων που είναι επιλέξιμα προς δημοσίευση οφείλει να αφορά κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και τις διεθνούς πολιτικής. Για οδηγίες υποβολής κειμένων πατήστε εδώ

Δικαίος Γ. (2018) "Λυμπεράκη Α., Γυναίκες στην Οικονομία, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2017", ΕΕΕΠ Βιβλιοπαρουσιάσεις 1/2018.

Δικαίος Γ. (2018) "Δούση Εμ., Κλιματική Αλλαγή, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2017", ΕΕΕΠ Βιβλιοπαρουσιάσεις 2/2018.

Δικαίος Γ. (2018) "Χρυσοχόου Δ., Πολιτεία Αδέσμευτου Βίου: Μια Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2018", ΕΕΕΠ Βιβλιοπαρουσιάσεις 3/2018.