Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) περιλαμβάνουν Ερευνητικά Κείμενα, Κείμενα Εργασίας, Κείμενα Πολιτικής και Εκθέσεις.

Το ΕΕΕΠ συνεργάζεται με την Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συντονιστής Αναπλ. Καθηγητής Σωτήρης Ντάλης) και την εξαμηνιαία έκδοση «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος» των εκδόσεων Παπαζήση. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ορισμένα από τα κείμενα έρευνας ή πολιτικής που υποβάλλονται προς δημοσίευση στο ΕΕΕΠ φιλοξενούνται και στην παραπάνω έκδοση.